Bia Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2015

Sáng ngày 10/3/2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2015.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và Các lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty. Về phía Bia Thanh Hóa có 88 đại biểu gồm Ban Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và đại diện người lao động ở các đơn vị trong Công ty.

Giám đốc Nguyễn Kiên Cường đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Huynh báo cáo kết quả thực hiện nội quy Lao động, Thỏa ước lao động tập thể và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi, dự thảo Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Nguyễn Quốc Chính báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra Nhân dân tại Công ty năm 2014 và phương hướng , nhiệm vụ năm 2015.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung các báo cáo, các quy chế đã được trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã kết thúc thành công vào lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày.

Liên hệ