Bia tươi đóng KEG 2L

Giá: Liên hệ

  • Nồng độ cồn: 4.3%
  • Thể tích: 2L

Là sản phẩm bia hơi cao cấp, với độ cồn 4,3%. Đây là dòng sản phẩm được định hướng vào đối tượng tiêu dùng có thu nhập ổn định, hệ thống phân phối chủ yếu ở khu vực thành phố và khu vực thị trấn, thị tứ.

Liên hệ