CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Mã số thuế: 2800791192
Địa chỉ: 152 Quang Trung – P.Ngọc Trạo – TPTH.
Điện thoại: (02373).858.622
Fax: (02373).853.270
Thị trường: (02373).858.626
Chất lượng ATTP & MT:  (02373).850.749
Quan hệ cổ đông: (02373).852.669
Website: www.biathanhhoa.com.vn
E-mail: thb@biathanhhoa.com.vn