Bia chai Thanh Hoa

Giá: Liên hệ

  • Nồng độ cồn: 4.3%
  • Thể tích: 450ml và 330ml

Bia chai THANH HOA 450ml và 330ml là sản phẩm bia truyền thống của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa, với độ cồn 4,3%. Đây là dòng sản phẩm bia chai chủ đạo của Công ty.

Liên hệ