Bia Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016

8h30ph ngày 30/03/2016, Hội nghị Người lao động năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã được tổ chức tại số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội – ông Phạm Viết Dũng. Về phía Bia Thanh Hóa có 87 Đại biểu đại diện cho 417 Cán bộ công nhân viên chức – Người lao động trong toàn Công ty.

Giám đốc Nguyễn Kiên Cường đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo về đời sống, việc làm của Người lao động trong Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Huynh báo cáo kết quả thực hiện Nội quy Lao động và Thỏa ước Lao động tập thể năm 2015; báo cáo tình hình thực hiện Quỹ phúc lợi năm 2015.

Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân – đồng chí Trần Thịnh Thành báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân tại Công ty năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi bổ sung Nội quy Lao động, Thảo ước Lao động tập thể và thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị Người lao động với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã kết thúc thành công vào lúc 10h45ph cùng ngày.

Liên hệ