Bia Thanh Hóa trao Quà Tết Xuân Ất Mùi 2015 cho người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Thanh Hóa

Ngày 06/02/2015, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tham gia chương trình Trao quà Tết Xuân Ất Mùi 2015 cho người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Thanh Hóa.

Chương trình do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức thực hiện trao 500 xuất quà cho người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Quang Huynh – Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thay mặt cho Ban Lãnh đạo & toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa trao 100 xuất quà cho người tàn tật và trẻ em khuyết tật thành phố Thanh Hóa.

Liên hệ