Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa X (2012-2017)

Sáng ngày 10/3/2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa Nhiệm kỳ X (2012-2017). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Vương Toàn và Các lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty. Về phía Bia Thanh Hóa có 88 đại biểu gồm các công đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 447 người lao động trong Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Huynh phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Công ty giai đoạn 2012-2014 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Chí Quyết báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phạm Văn Thịnh đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã bầu ra 16 đại biểu đi Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ III (2015-2018).

Hội nghị đã kết thúc thành công vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Liên hệ