Công ty CP Bia Thanh Hóa tổ chức ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm 2014

Sáng 5–2, Công ty CP Bia Thanh Hóa tổ chức ra quân sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2013, công ty đã sản xuất, tiêu thụ 63 triệu lít bia các loại, đạt doanh thu 628 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 270 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2014, công ty đề ra kế hoạch sản xuất 61,3 triệu lít bia các loại, trong đó chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng sản lượng bia chai và bia lon THABREW. Đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; chú trọng thị trường các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Tháng 1–2014, công ty đã sản xuất 4 triệu lít bia các loại, tiêu thụ 4,8 triệu lít, trong đó bia THABRW tiêu thụ tăng cao so với cùng kỳ năm 2013. Ngay ngày đầu ra quân, công ty đã sản xuất 150.000 lít bia các loại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

 

Theo báo điện tử Thanh Hóa

 

PV Xuân Hùng

 

 

Liên hệ