Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 23/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới tham dự và chỉ đạo; các đồng chí Lãnh đạo phường Ngọc Trạo; đồng chí Bùi Trường Thắng – Phó TGĐ công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa cùng với 152 Đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 15 đảng viên xuất sắc vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và 03 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, khóa I nhiệm kỳ 2020 – 2025

Liên hệ