Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 10/6/2015 Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức long trọng tại hội trường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tới dự và chỉ đạo, các đồng chí Lãnh đạo phường Ngọc Trạo, đồng chí Lương Dũng nguyên Bí thư Đảng bộ Công ty khóa X cùng với 156 Đảng viên Đảng bộ Công ty.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 15 đảng viên xuất sắc vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Liên hệ