Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đến thăm và chúc Tết Bia Thanh Hóa

Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, đoàn Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đến thăm, chúc tết tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Cùng đi với phó Bí thư Ngô Xuân Nhân (Trưởng đoàn ) có Ban Thường vụ Đảng ủy khối & các chuyên viên

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Thanh – đại diện cho lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng ban đến thăm và nghe Giám đốc Bia Thanh Hóa báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm.

Liên hệ