HABECO tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD 2014 và triển khai kế hoạch 2015

Sáng ngày 22/1/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tham dự Hội nghị. Giám đốc Nguyễn Kiên Cường đã có bài tham luận tại Hội nghị và đại diện cho Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa là 01 trong những đơn vị thành viên xuất sắc của HABECO năm 2014 nhận cờ thi đua của Bộ Công thương.

Liên hệ