[adminz_map layout="2" mapzoom="10" mapheight="640" list_items_title="Danh sách đại lý C1 và phân vùng Thị trường" item_hover="0" field1="Tỉnh" field2="Huyện" alltext="Tất cả" searchbutton="Lọc" markerzoom="10" address_text="Địa chỉ" phone_number_text="Số điện thoại"] [adminz_map-item image="748" marker="2432" title="CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA" address="152 Quang Trung – P.Ngọc Trạo – TPTH." phone_number="02373.858.622" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="TP Thanh Hoá" latlong="19.795802807593212, 105.77627967379381" popup="0" flyto="0"] [adminz_map-item image="748" marker="2432" title="Công ty TNHH MTV TM HABECO Miền Trung" address="152 Quang Trung – P.Ngọc Trạo – TPTH." phone_number="02373.857.541" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="TP Thanh Hoá" latlong="19.795802807593212, 105.77627967379381" popup="0" flyto="0"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH DV Thanh Hoa" phone_number="0915.279.346" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Triệu Sơn" latlong="19.812474041583116, 105.59430652915685" popup="0"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Thu Hương" phone_number="0912.384.468" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thiệu Hóa" latlong="19.89563258493106, 105.70111383311469"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH TMDV Nam Phong" phone_number="0917.252.586" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Yên Định" latlong="19.979872882461247, 105.5813460424279"] [adminz_map-item image="748" title="Lê Văn Thuận" phone_number="0945.420.789" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Vĩnh Lộc" latlong="20.042249442132157, 105.61674826028509"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH TMDV Nội Tuyết" phone_number="0382.433.737" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thạch Thành" latlong="20.19407745900877, 105.65360493002068"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Tám" phone_number="0977.758.623" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Nông Cống" latlong="19.603532824618917, 105.6844813559607"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Đồng" phone_number="0974.204.171" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Nông Cống" latlong="19.657540435911837, 105.6855363265371"] [adminz_map-item image="748" title="Vũ Thành Nam" phone_number="0949.796.549" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Nông Cống" latlong="19.68438986165018, 105.66597068438972"] [adminz_map-item image="748" title="Cao Văn Hải" phone_number="0984.843.646" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Quảng Xương" latlong="19.670936005008922, 105.79263971803836"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH TMDV Nam Phong" phone_number="0917.252.586" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Vĩnh Lộc" latlong="20.03060834502738, 105.69902288242906"] [adminz_map-item image="748" title="Cao Văn Hải" phone_number="0984.843.646" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thành phố Thanh Hoá" latlong="19.831285863323835, 105.81510391453074"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH XD TM Tổng hợp Quang Dũng" phone_number="0968.072.532" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Tĩnh Gia" latlong="19.482891686022935, 105.74626263171757"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Sỹ Lữ" phone_number="0374.916.742" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Tĩnh Gia" latlong="19.50466859916922, 105.75484263016729"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Lợi" phone_number="0948.141.657" address_opt_1="Nghệ An" latlong="19.177445963379615, 105.61733379156354"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH Xuân Quang" phone_number="0912.320.475" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Như Thanh" latlong="19.52757573564309, 105.56750552688517"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH DV Thanh Hoa" phone_number="0915.279.346" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Đông Sơn" latlong="19.807287460009178, 105.71909991520135"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH Xuân Quang" phone_number="0912.320.475" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Như Xuân" latlong="19.563662342659196, 105.36109811355134"] [adminz_map-item image="748" title="Hồ Đắc Cường" phone_number="0982.920.495" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Sầm Sơn" latlong="19.748362818309094, 105.89710187661737"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Hữu Khoa" phone_number="0969.707.899" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Hoằng Hoá" latlong="19.861871322897592, 105.83916085431729"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Nghị" phone_number="0967.356.586" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Nga Sơn" latlong="19.988067598736613, 105.9952460431684"] [adminz_map-item image="748" title="Vũ Thế Văn" phone_number="0986.964.297" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Quan Sơn" latlong="20.213179484362758, 104.83851466807668"] [adminz_map-item image="748" title="Đường Văn Hoàng" phone_number="0912.981.838" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Hà Trung" latlong="19.99039624687276, 105.84632882569194"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH DV Thanh Hoa" phone_number="0915.279.346" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thọ Xuân" latlong="19.923730550284684, 105.5002301993138"] [adminz_map-item image="748" title="Đường Văn Hoàng" phone_number="0912.981.838" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Bỉm Sơn" latlong="20.0886113915675, 105.89640982325544"] [adminz_map-item image="748" title="Trần Văn Lộc" phone_number="0383.835.449" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Hậu Lộc" latlong="19.9295032604359, 105.86195813198678"] [adminz_map-item image="748" title="Cao Văn Hải" phone_number="0984.843.646" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Quảng Xương" latlong="19.731229732721587, 105.7790815738047"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Đức" phone_number="0915.392.768" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Hậu Lộc" latlong="19.914636823561626, 105.9328515580849"] [adminz_map-item image="748" title="Dương Đình Hạnh" phone_number="0382.846.859" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Cẩm Thủy" latlong="20.17779787945621, 105.4715263585356"] [adminz_map-item image="748" title="Hà Thị Mai" phone_number="0918.058.141" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Bá Thước" latlong="20.27578601930328, 105.24743160873089"] [adminz_map-item image="748" title="Vũ Thế Văn" phone_number="0986.964.297" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Quan Hóa" latlong="20.402618915348445, 105.09647808156164"] [adminz_map-item image="748" title="Đinh Viết Thành" phone_number="0975.019.647" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Ngọc Lặc" latlong="20.040965254741767, 105.34894424315256"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Tuấn" phone_number="0985.149.600" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Ngọc Lặc" latlong="20.122881852904108, 105.34144556123522"] [adminz_map-item image="748" title="Trịnh Xuân Điểu" phone_number="0974.212.997" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thường Xuân" latlong="19.901778867187208, 105.35357584653337"] [adminz_map-item image="748" title="DNTN Dũng Thủy" phone_number="0913.348.705" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thường Xuân" latlong="19.90984961137599, 105.34756807715418"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Văn Lâm" phone_number="0917.245.875" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thường Xuân" latlong="19.90730757947307, 105.34057258203033"] [adminz_map-item image="748" title="Cao Văn Hải" phone_number="0984.843.646" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thành phố Thanh Hoá" latlong="19.848117744536147, 105.81013934404584"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH Thanh Dương" phone_number="0962.036.118" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Quảng Xương" latlong="19.73462280804055, 105.78616281241531"] [adminz_map-item image="748" title="Vũ Thế Văn" phone_number="0986.964.297" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Lang Chánh" latlong="20.153639095822818, 105.24655576458991"] [adminz_map-item image="748" title="Vũ Thế Văn" phone_number="0986.964.297" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Mường Lát" latlong="20.50675847555426, 104.69796115985744"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH Thanh Dương" phone_number="0962.036.118" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Nga Sơn" latlong="19.994516024033388, 106.01018221151223"] [adminz_map-item image="748" title="Nguyễn Thị Loan" phone_number="0916.161.974" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thành phố Thanh Hoá" latlong="19.816636992810512, 105.78528737567495"] [adminz_map-item image="748" title="Lưu Quang Văn" phone_number="0974.959.230" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thành phố Thanh Hoá" latlong="19.818691696228154, 105.76790219991786"] [adminz_map-item image="748" title="C.TY TNHH Cường Anh" phone_number="0962.036.118" address_opt_1="Thanh Hoá" address_opt_2="Thành phố Thanh Hoá" latlong="19.798079128795393, 105.79713393608274"] [/adminz_map]