Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015

Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Giám đốc Công ty Nguyễn Kiên Cường đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của hơn 75 cán bộ quản lý các cấp trong Công ty.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kiên Cường đã cho biết : ” Năm 2015, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa; sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động trong toàn Công ty, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã cỗ gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội Đồng Cổ đông đề ra. Kết quả : Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 64,1 triệu lít, hoàn thành 112,3% kế hoạch năm; doanh thu đạt 404,98 tỷ đồng, hoàn thành 115,74% kế hoạch năm; nộp ngân sách 283,49 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 121,12% kế hoạch; thu nhập bình quân/người/tháng đạt 6 triệu đồng, hoàn thành 103,45% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 33,92 tỷ đồng, hoàn thành 104,05% kế hoạch.

Mục tiêu năm 2016 của Bia Thanh Hóa là tiếp tục giữ vững thị phần, đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cấp chất lượng bia, mở rộng thị trường tiềm năng.

Liên hệ