Hội thi văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10

Hội thi văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10

Liên hệ