Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (Đã soát xét)

File đính kèm

BCTC rieng ban nien 2019 da soat xet

BCTC hop nhat ban nien 2019 da soat xet

Liên hệ