Báo cáo tài chính năm 2019

File đính kèm

BCTC hop nhat nam 2019 da soat xet

GiaitrinhBCTChopnhat2019 21-02-2020

giaitrinhBCTCrieng2019 21-02-2020

BCTC rieng nam 2019 da soat xet

Liên hệ