Báo cáo tài chính Quý II – 2019

File đính kèm

BCTC hop nhat Q2-2019

BCTC rieng Q2-2019

THB-GiaitrinhbctcQ2Hopnhat 22-thg 7-2019 15-59-20

THB-GiaitrinhbctcQ2rieng 22-thg 7-2019 15-57-09

Liên hệ