Báo cáo tài chính quý IV/2021

File đính kèm

BCTC riêng quý 4.2021

BCTC hợp nhất quý 4.2021

giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 4.2021

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4.2021

Liên hệ