Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách Quản trị Công ty

File đính kèm

QD nguoi phu trach QT cong ty

Liên hệ