Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa làm việc với Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Sáng 11/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn cũng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Nguyễn Kiên Cường báo cáo với đoàn công tác về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, những thuận lợi, khó khăn mà Công ty phải vượt qua cũng như những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành trong tỉnh về chiến lược giữ vững và phát triển thương hiệu BIA THANH HÓA trong thời gian tới.


Giám đốc Công ty CP Bia Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa trong công tác sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nhiều năm liền là đơn vị có đóng góp lớn cho nguồn ngân sách tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các phong trào tại địa phương,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã đi thăm quan các phân xưởng sản xuất của Công ty.

Đoàn công tác đi thăm quan các phân xưởng sản xuất

Liên hệ