Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa làm việc với Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Để chuẩn bị cho nội dung cho kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16, ngày 16/6/2015 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Để chuẩn bị cho nội dung cho kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16, ngày 16/6/2015 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, dự báo sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch 6 tháng cuối năm, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Doanh nghiệp trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì Hội nghị.
Liên hệ