Giải trình báo cáo tài chính Quý IV-2019

File đính kèm

BC giai trinh BCTC hop nhat quy 4

BC giai trinh BCTC rieng quy 4

Liên hệ